Hộp h169 đựng rau câu khuôn – Hộp H169 đựng rau câu hoa nổi – Hộp H169 vuông đựng bánh ngọt

SẢN PHẨM:
QUY CÁCH:
HỘP H169
1000 Bộ/Thùng ( lốc 50 bộ)
ĐƠN VỊ TÍNH: Bộ
Đáy 9.8cm x 9.8cm lọt lòng
Cao: 5.7cm
ĐẶT HÀNG

090.271.6241