Ly pudding 100ml – Ly rau câu 100ml – Ly panna cotta 100ml

SẢN PHẨM:
QUY CÁCH:
Ly rau câu 100ml
1000 Bộ/Thùng ( lốc 100 Bộ)
ĐƠN VỊ TÍNH: Bộ
Miệng : 7.8 cm
Cao: 4.5 cm
ĐẶT HÀNG
Danh mục:

090.271.6241