Ly tiramisu nắp cầu LC-6080 đựng bánh lạnh

SẢN PHẨM:
QUY CÁCH:
Ly tiramisu LC-6080
1000 Bộ /Thùng (  lốc 50 Bộ )
ĐƠN VỊ TÍNH: Bộ
Cao 8 cm
Miệng 6 cm
ĐẶT HÀNG

090.271.6241