SẢN PHẨM DÙNG 1 LẦN THÀNH PHÁT
    Tên công ty : Sản phẩm Dùng 1 Lần Thành Phát
    Địa chỉ : 45/13  Bình Tiên, Phường 7, Quận 6
    TEL / FAX : 090.271.6241 ( Zalo ) Mr Thành– 0901.476.305 Mr Phát
    Email: info@togiayhopdungbanh.com
    Website: www.togiayhopdungbanh.com