Đũa tre tách dùng 1 lần có tăm đóng bao OPP

SẢN PHẨM:
QUY CÁCH:
Combo đũa muỗng tăm khăn dùng 1 lần
1000 Bộ /Thùng ( lốc 100c)
ĐƠN VỊ TÍNH: Bộ
ĐẶT HÀNG

090.271.6241