Ly giấy 14oz – Ly giấy đựng cafe mang đi nắp cầu – Ly giấy 14oz đựng sinh tố – Ly giấy 14oz ~ 450ml

SẢN PHẨM:
QUY CÁCH:
Ly giấy 14oz
1000 Bộ/Thùng (  lốc 50 bộ )
ĐƠN VỊ TÍNH: Bộ
Đáy : 6.3 cm
Miệng: 9 cm
Cao: 11 cm
ĐẶT HÀNG
Danh mục:

090.271.6241