Ly giấy 9oz – nắp uống nóng đen phi 80 – Ly giấy 270ml – Ly giấy 90z nắp uống nóng

SẢN PHẨM:
QUY CÁCH:
Ly giấy 9oz – 270ml
1000 Bộ/Thùng (  lốc 50 bộ )
ĐƠN VỊ TÍNH: Bộ
Đáy : 5.5 cm
Miệng: 8 cm
Cao: 9 cm
ĐẶT HÀNG
Danh mục:

090.271.6241