Ly tròn GD-2017 đựng mousse – Ly tròn panna cotta 180ml – Ly mica tròn có nắp đựng yến – saffon

SẢN PHẨM:
QUY CÁCH:
Ly mica tròn có nắp GD-2017
450 Bộ/Thùng (  lốc 20 bộ )
ĐƠN VỊ TÍNH: Bộ
Đáy 7cm
Cao: 5.5cm
ĐẶT HÀNG

090.271.6241