Ly vuông miac đựng bánh lạnh – Ly vuông đựng tiramisu LC-5550

SẢN PHẨM:
QUY CÁCH:
Ly vuông LC-5550
1800 Bộ/Thùng ( lốc 50 bộ)
ĐƠN VỊ TÍNH: Bộ
Dài : 5 cm
Rộng: 5 cm
Cao: 5 cm
DUNG TÍCH: 1200 ml
ĐẶT HÀNG

090.271.6241